Bezpieczeństwo na placu budowy

W przypadku zakładów produkcyjnych, firm oraz biur najczęściej problem wstępu osób nieupoważnionych można stosunkowo ławo rozwiązać, to nieco inaczej jest z placami budowy. Te i im podobne obiekty wymagają odpowiedniego podejścia oraz oznakowania. Sprawia to, że należy w tych miejscach wykorzystać specjalne ogrodzenie, które zapewni większe bezpieczeństwo. Jest to ważne z kilku powodów. Z jednej strony chodzi o pracowników oraz sprzęt, który znajduje się na danym placu. Z drugiej oczywiście o osoby postronne, nieupoważnione, które wchodząc na teren narażają nie tylko swoje zdrowie i życie. Może to oddziaływać również na osoby, które w sposób uprawniony przebywają na danym terenie. Należy pamiętać, że takie ogrodzenie powinno mieć przynajmniej 1,5 metra wysokości. Warto również dodać, ż powinno być ono bezpieczne dla ludzi, co oznacza, że nie powinno znajdować się pod napięciem. Dodatkowo warto umieścić tablice informacyjne oraz ostrzegawcze, podobnie jak kontakt z odpowiednimi służbami w razie zaistniałego niebezpieczeństwa. Dobrym i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie nadzoru oraz osób stróżujących, które zabezpieczą teren. W wielu przypadkach korzystne jest również wykorzystanie monitoringu.

Również sam teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony oraz oznakowany za pomocą barierek, taśm a nawet desek. Jest tak między innymi w przypadku istniejący dołów oraz innych niebezpiecznych stref oraz przestrzeni. Niezbędne oznakowanie w formie ostrzeżeń, zakazów oraz barierki, poręcze również stają się niezbędne i należy je odpowiednio dostosować do charakteru danej firmy. Wprowadzenie tego rodzaju zabezpieczeń wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz ogranicza prawdopodobieństwo powstania urazów i wypadków w miejscu pracy.