Apteczka pierwszej pomocy

Zakłady pracy obowiązują pewne wymagania odnoszące się między innymi do obecności na ich terenie odpowiednio wyposażonej apteczki. Jest ona niezbędna w sytuacji, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie na terenie zakładu powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba odpowiednio wyszkolona w tej tematyce i wyznaczona do takiej funkcji. Bardzo ważny jest tu ich skład oraz wyposażenie. Powinien on zostań ustalony w oparciu o rodzaj niebezpieczeństw, zagrożeń ora ryzyka, które dotyczy danego zakładu. Warto tu uwzględnić również opinię lekarze, który sprawuje opiekę nad danym zakładem. Warto tu zauważyć, że ilość zatrudnionych osób nie ma wpływu na ilość apteczek. Jednak ilość apteczek ma często kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w zakładzie a nawet biurze.

Przykładowe wyposażenie takiej apteczki powinno obejmować:

- rękawiczki gumowe – 4 pary w różnych rozmiarach,

- chusteczki do dezynfekcji,

- maseczka do sztucznego oddychania,

- opaska elastyczna o różnej szerokości,

- bandaż o różnej szerokości,

- opaska elastyczna,

- kompres gazowy,

- plastry, plastry w szpuli,

- chusty trójkątne,

- inne niezbędne i wskazane przedmioty.

 

Wewnątrz należy umieścić produkty i towary z aktualnym terminem ważności. Powinno się je również wymieniać, jeżeli taką gwarancję tracą. Te i inne wyposażenie, ma za zadanie stanowić pierwszą pomoc dla poszkodowanej osoby, co sprawia, że powinno stanowić istotny element każdej firmy. Jest tak szczególnie w przypadku miejsc ze zwiększonym ryzykiem zawodowym. Na takie środki należy przeznaczyć odpowiednią szafkę, właściwie oznakowaną. Najlepiej by w taką apteczkę zostały wyposażone poszczególne oddziały oraz punkty. Znacząco podniesie to kwestie bezpieczeństwa oraz skróci czas udzielenia pierwszej pomocy. Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli jest to konieczne, należy powiadomić odpowiednie służby, które w sposób profesjonalny udzielą niezbędnej pomocy.